کاش میشد در نگاهم عشق را میدیدی یا که در باغ وجودم یاسمن

میچیدی ناجی قلب مریض و ناتوانم بودی شاهد وصف عشق در عمق

جانم بودی.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم مهر 1392ساعت 10:3  توسط منتظر | 
 

کاش تا دل میگرفت و می شکست عشق می آمد کنارش مینشت.کاش با هر دل دلی پیوند داشت هر نگاهی یک سبد لبخند داشت..

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم مهر 1392ساعت 16:2  توسط منتظر | 
روسو میگوید: دل را منطقیست که عقل آنرا باور نمیکند.
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم مهر 1392ساعت 15:59  توسط منتظر |